Atrakcyjny kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny to produkt finansowy o charakterze pożyczkowym, stworzony przede wszystkim z myślą o osobach, które mają problemy ze spłatą aktualnych zobowiązań finansowych.

Atrakcyjny kredyt konsolidacyjnyNależy jednak pamiętać, że kredyt konsolidacyjny nie oznacza pozbycia się zadłużenia, lecz jego optymalizację, czyli możliwość spłaty w wygodnych, dostosowanych do indywidualnych możliwości ratach.

Kiedy konsolidacja jest pomocna?

Kredyty i pożyczki w znaczny sposób zdominowały życie współczesnego człowieka. Bez wątpienia jest to sposób, by poprawić poziom własnego życia, dokonać modernizacji oraz realizacji wielu przedsięwzięć, nie mniej jednak zdarzają się sytuacje, gdy ilość rat oraz ich wysokość przekracza możliwości finansowe danej osoby. Nietrudno zauważyć, że jest to prosta droga do szeroko rozumianej pętli kredytowej.
Przysłowiowym kołem ratunkowym jest w tym przypadku kredyt konsolidacyjny, który można otrzymać na zasadach podobnych do kredytów gotówkowych. Należy jednak pamiętać, że z narzędzia tego mogą skorzystać wyłącznie osoby, które nie mają opóźnień ze spłatą aktualnych rat.
Więcej na https://www.santanderconsumer.pl/kredyty-gotowkowe/kredyt-konsolidacyjny,3.html

Czego może oczekiwać od nas bank?

Chcąc uzyskać kredyt konsolidacyjny należy wypełnić wniosek kredytowy, w którym – poza danymi osobowymi oraz informacją dotyczącą miesięcznych dochodów – należy rzetelnie wskazać wszystkie aktualne zadłużenia. W tym momencie należy nadmienić, że w wielu przypadkach bank oczekuje dodatkowego zabezpieczenia, czyli poręczenia przez inną osobę, posiadającą zdolność kredytową, zabezpieczenia w postaci nieruchomości lub ruchomości (np. samochodu) – instrumenty tego typu są najczęściej wykorzystywane w sytuacji, gdy wysokość zadłużenia jest bardzo wysoka lub wnioskodawca nie posiada wymaganej zdolności kredytowej.
Kolejną kwestią jest wypłata środków – w przeciwieństwie do kredytów gotówkowych nie trafiają one na konto pożyczkobiorcy, lecz są przeznaczane na pokrycie dotychczasowych zobowiązań, natomiast wnioskodawca otrzymuje wyłącznie pozostałą część kredytu konsolidacyjnego.
Niepodważalną zaletą kredytów konsolidacyjnych jest to, że pożyczkobiorca spłaca wyłącznie jedną ratę, w wysokości dostosowanej do indywidualnych możliwości finansowych.

Polecane  Inwestycje długoterminowe – co warto wiedzieć