napisz na drzwiach sklepu

Zrównoważony rozwój powoli przestaje być sposobem na zachęcenie świadomych społecznie klientów, stając się zamiast tego obowiązkowym elementem każdego przedsiębiorstwa. To dobry moment, by dowiedzieć się, gdzie robić zakupy, by wspierać takie inicjatywy, i co w zasadzie oznacza dążenie do zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój – co to znaczy?

Idea zrównoważonego rozwoju opiera się na współpracy międzypokoleniowej polegającej na znajdowaniu rozwiązań, które z jednej strony zagwarantują dalszy wzrost i pozwolą aktywnie włączyć w procesy rozwojowe wszystkie grupy społeczne oraz dadzą im możliwość korzystania ze wzrostu gospodarczego, a z drugiej strony nie będą zmniejszać szans na zaspokojenie podobnych potrzeb przyszłych pokoleń. To swego rodzaju solidarność międzypokoleniowa mająca na celu wypracowanie systemu działania pozwalającego na eliminację m.in. problemu wykluczenia społecznego. Pierwotnie największą wagę przykładano do zmniejszenia negatywnego wpływu gospodarek na środowisko naturalne, z biegiem czasu koncepcję uzupełniono o dwa pozostałe punkty – wzrost gospodarczy oraz postęp społeczny.

Zrównoważony rozwój coraz bardziej nabiera na znaczeniu, co potwierdza fakt, że zasady dotyczące tej kwestii wprowadza do swojego codziennego funkcjonowania rosnąca liczba przedsiębiorstw. Dlaczego zrównoważony rozwój jest ważny? W XXI wieku cele zrównoważonego rozwoju muszą być brane pod uwagę właściwie przez każdą firmę. Odpowiedzialna strategia, która łączy rozwój z korzyściami dla społeczeństwa i ograniczeniem negatywnego wpływu na naturę, to podstawa. Ma to znaczenie nie tylko ze względu na rosnącą świadomość odbiorców usług i towarów. Cele zrównoważonego rozwoju są istotne również przez rosnące tempo zmian klimatycznych – odwrócenie trwających już trendów wymaga wspólnego działania przedsiębiorstw i klientów na wielu polach. W ten sposób można zadbać o pokrycie potrzeb obecnych klientów, nie ograniczając przy tym potencjału dla przyszłych pokoleń.

Polecane  Remont mieszkania zimą? Sprawdź, czemu warto

Cele zrównoważonego rozwoju w codziennym życiu

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że pojedyncze osoby mają niewielki wpływ na zrównoważony rozwój, jednak w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Działania firm muszą iść w parze z odpowiednią postawą konsumentów – klienci z kolei powinni mieć świadomość, które przedsiębiorstwa w największym stopniu zwracają uwagę na tego typu zagadnienia. Gdzie szukać informacji na temat celów zrównoważonego rozwoju realizowanych przez firmy? Znajdziemy je między innymi w dokumentach opisujących strategię ESG danego podmiotu – powinny one być dostępne na stronie internetowej przedsiębiorstwa. Warto także posiłkować się branżowymi i rynkowymi zestawieniami, zwłaszcza przygotowywanymi przez niezależne organizacje. Nasuwa się jednak pytanie – w jaki sposób sklepy mogą wspierać cele zrównoważonego rozwoju?

Zrównoważony rozwój – jak mogą wspierać go sklepy?

Jednym z filarów zrównoważonego rozwoju jest troska o środowisko naturalne. Choć wydawać by się mogło, że pojedyncze placówki lub niewielkie sklepy nie mają wystarczającej mocy, aby wpłynąć na istotną zmianę podejścia do środowiska, w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Obecnie klienci oczekują od każdej placówki, bez względu na to, czy jest to firma prywatna, czy sklep należący do większej sieci, aby stosowała się ona do międzynarodowych zaleceń w kwestii ochrony środowiska. Rozwiązania, które mogą zostać wprowadzone, to np. zapobieganie marnowaniu żywności poprzez obniżanie cen produktów o krótkim terminie ważności, ograniczenie zużycia jednorazowych opakowań lub odbiór i odkupywanie towarów nadających się do powtórnego użycia lub recyklingu. Wiele firm produkcyjnych oznacza swoje produkty w odpowiedni sposób, informując klientów, że np. opakowanie pochodzi w całości z recyklingu lub do recyklingu w całości się nadaje. Nie bez znaczenia jest także regulacja śladu węglowego. Istotny jest m.in. sposób gospodarki odpadami, transportu towarów, sposoby i miejsce produkcji oraz czynnik cruelty free, czyli fakt, czy dane produkty testowane są na zwierzętach. Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa to bardzo ważny czynnik w tym zakresie, bowiem dla przedsiębiorstw stanowi swego rodzaju motywację do opracowywania i wdrażania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań, które zneutralizują negatywny wpływ biznesu na środowisko naturalne.

Polecane  Dom energooszczędny – wymień urządzenia energochłonne na energooszczędne

Zrównoważony rozwój to także kwestie związane z działaniami na rzecz pracowników i lokalnej społeczności. Firmy mogą np. organizować staże dla zdolnej młodzieży, tworzyć nowe miejsca pracy, fundować stypendia dla uczniów i studentów, a także angażować się w lokalne akcje charytatywne lub na rzecz ochrony środowiska, dając dobry przykład mieszkańcom okolic. Wszystkie działania podejmowane w tym zakresie nie tylko wpływają na zrównoważony rozwój firmy i społeczeństwa, ale też korzystnie oddziałują na wizerunek, zjednując jej nowych klientów, partnerów, a nawet inwestorów. Trzecim punktem związanym ze zrównoważonym rozwojem jest jedna z kwestii zawartych w ESG, czyli ład korporacyjny odnoszący się do zarządzania daną organizacją. Elementem zrównoważonego rozwoju jest np. wdrożenie wewnątrz firmy polityki antydyskryminacyjnej, polityki równościowej, dzięki której kandydaci chcący podjąć pracę w danej organizacji mają równe szanse na zatrudnienie bez względu na pochodzenie, kolor skóry, wyznanie, płeć czy orientację seksualną.

Cele zrównoważonego rozwoju a strategia ESG

Zrównoważony rozwój to pojęcie bardzo szerokie i obejmujące zróżnicowane kwestie w zakresie zarządzania działalnością przedsiębiorstwa. Poszczególne firmy udostępniają różnego rodzaju dokumenty i publikacje deklarujące ich podejście oraz działania podejmowane w kierunku rozwoju zrównoważonego. Jak wygląda ta kwestia np. w branży spożywczej? Tego typu raporty i opisy strategii wciąż są oferowane przez, niestety, niewielką liczbę sklepów, niemniej jednak trend ten staje się coraz popularniejszy, dlatego w kolejnych latach z pewnością coraz więcej firm zacznie publikować podobne sprawozdania.

Polecane  Ogrzewanie pelletem – ile kosztuje? Czy się opłaca?

Źródła:

  • https://forsal.pl/biznes/ekologia/artykuly/8241733,polacy-chca-aby-firmy-korzystaly-z-zasad-zrownowazonego-rozwoju-raport.html
  • https://sustainablecircle.pl/knowledge/strategia-zrownowazonego-rozwoju/
  • https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/zrownowazony-rozwoj
  • https://www.gov.pl/web/polskapomoc/cele-zrownowazonego-rozwoju#:~:text=Cele%20Zr%C3%B3wnowa%C5%BConego%20Rozwoju%20
  • https://harbingers.io/blog/czym-jest-esg