Jak sprawdzić, czy jestem w BIK?

Od kiedy istnieje BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, na jego temat pojawia się wiele mitów. Nie da się jednak zaprzeczyć, że informacje, które posiada ta firma, mogą zaważyć na tym, czy dostaniemy pożyczkę lub kredyt w banku. Z tego powodu wiele osób boi się „być w BIK”, ale są też osoby, które nie do końca wiedzą, dlaczego ta baza jest sprawdzana i co bank może w niej znaleźć. Jak sprawdzić swój profil w BIK?

Biuro Informacji Kredytowej – czy trzeba się bać zamieszczonych tam informacji?

W BIK przechowywane są dane na temat różnych produktów kredytowych, jakie można zaciągnąć w bankach, SKOK-ach i prywatnych firmach pożyczkowych. Warto jednak mieć na uwadze, że banki są zobowiązane prawnie, aby przekazywać wszystkie informacje do BIK, jak i sprawdzać tę bazę przed udzieleniem zobowiązania klientowi. Natomiast inne instytucje nie mają takiego obowiązku, ale wciąż mogą to zrobić.

Jakie informacje o nas są zamieszczone w BIK? Przede wszystkim osoba, która nigdy nie brała na siebie żadnego zobowiązania w banku, SKOK-u czy firmie pożyczkowej, nie będzie widniała w rejestrze BIK. Natomiast każda osoba, która chociaż raz złożyła wniosek o udzielenie kredytu, będzie miała wpis z tego tytułu.

Polecane  Co warto wiedzieć o kredycie przez internet?

Do BIK-u wpisywane są informacje o:

  • złożonych wnioskach o kredyt lub pożyczkę,
  • otrzymanych kredytach lub pożyczkach, w tym kredytach hipotecznych, konsolidacyjnych i gotówkowych,
  • otrzymanych kredytach ratalnych,
  • wydanych kartach kredytowych,
  • uruchomionym debecie w koncie,
  • uruchomionym kredycie odnawialnym w koncie,
  • zobowiązaniach wobec prywatnych firm pożyczkowych i SKOK-ów.

Każdy wpis jest również opatrzony szczegółami, które mówią o tym, czy dane zobowiązanie jest spłacane terminowo, czy mamy zaległości itd. Jednak nasz profil w BIK-u jest też opatrzony wskaźnikami, czyli oceną punktową, która ma ogromny wpływ na to, czy otrzymamy kredyt w banku, czy też nasz wniosek zostanie automatycznie odrzucony.

Czy można samodzielnie sprawdzić swój BIK?

Tak. Jak sprawdzić BIK? Jest to bardzo proste, ale jeśli zależy nam na czasie, nie jest darmowe. Aby otrzymać raport BIK na swój temat, wystarczy wejść na stronę główną Biura Informacji Kredytowej i postępować zgodnie z instrukcją. Trzeba wypełnić przygotowany formularz i podać w nim swoje dane, w tym numer PESEL. Jest to potrzebne do identyfikacji osoby, która występuje o raport, ale też do pobrania zestawienia danych dla konkretnej osoby, ponieważ numer PESEL czy numer dowodu osobistego są danymi niepowtarzalnymi, w przeciwieństwie do imion i nazwisk.

Następny krok to potwierdzenie tożsamości za pośrednictwem przelewu bankowego na kwotę 1 zł. W ten sposób firma sprawdza, czy podane dane osobowe zgadzają się z danymi na koncie bankowym i weryfikuje tożsamość osoby wnioskującej o wydanie raportu BIK. Następnie można założyć konto na stronie i wybrać raport, który chcemy otrzymać, po czym opłacić jego wydanie.

Polecane  Rodzaje kredytów – jak możemy je podzielić i rozróżnić?

A jak sprawdzić BIK za darmo? Niestety wraz z wejściem w życie przepisów RODO, BIK nie umożliwia już pobrania raportu danych bezpłatnie. Jednak raz na pół roku można wystąpić o bezpłatne udostępnienie kopii danych. Natomiast nie ma określonego czasu, w którym BIK kopię danych musi przesłać. Dlatego najprostszym i najszybszym sposobem sprawdzenia, co zawiera nasza historia kredytowa zebrana w tym miejscu, jest wykupienie odpłatnego dostępu i pobranie raportu.

„Jestem w BIK” – kiedy to dobrze, a kiedy źle?

Baza Biura Informacji Kredytowej jest sprawdzana przez każdy bank przed udzieleniem każdego rodzaju zobowiązania finansowego, jakie banki mogą proponować swoim klientom. Nic więc dziwnego, że można się obawiać sprawdzania danych w tej bazie, ponieważ nasz scoring czy informacja o posiadanych aktywnych zobowiązaniach rzutuje na fakt, czy w ogóle nasz nowy wniosek zostanie zaakceptowany.

Posiadanie historii kredytowej jest bardzo ważne. Ważniejsze jest jednak, aby mieć pozytywną historię kredytową. Co to oznacza? „Bycie w BIK” to nic złego, a nawet jest dla nas korzystne, o ile wszystkie zaciągnięte zobowiązania spłacamy terminowo, nie mamy zaległości i mamy wysoki scoring. Wtedy wpisy w BIK będą służyć na naszą korzyść.

A co z osobami, które nigdy nie brały kredytu ani nie mają debetu w koncie? Tak naprawdę sprawdzanie historii kredytowej to tylko jedna część weryfikacji klienta w banku. Wnioskując o kredyt gotówkowy, mając odpowiednią wysokość dochodów, a nie mając wpisów w BIK, wcale nie musimy zostać przez bank odrzuceni.

Polecane  Czy kredyt może być inwestycją?

Gwarancją odrzucenia wniosku są natomiast negatywne wpisy w BIK i bardzo niski scoring. Negatywny BIK to wpisy o zadłużeniu, zaległościach w spłacie, a nawet regularnym płaceniu rat po ustalonym terminie. Im więcej będzie takich wpisów, tym gorszy scoring będzie miał nasz profil kredytobiorcy, a co za tym idzie – żaden bank nie udzieli nam nawet małego zobowiązania finansowego.

Dlaczego BIK jest taki ważny dla banków?

Raport na temat potencjalnego kredytobiorcy udostępniany przez BIK szczegółowo pokazuje finansową sytuację danej osoby. Zapisane są w nim przeszłe i zakończone zobowiązania, jak i obecnie trwające. Dzięki scoringowi zobaczy też, jak profil danej osoby jest oceniany przez sam BIK. Daje to szereg potrzebnych informacji do rozpatrzenia wniosku o kredyt.

Historia kredytowa nie tylko mówi o finansach. Oczywiście przede wszystkim przedstawia zobowiązania finansowe, w tym ich wysokość czy datę zakończenia spłaty, ale też mówi o tym, jakim jesteśmy typem klienta. Osoba, która rzetelnie spłacała wszystkie zobowiązania i nie ma nawet jednego dnia opóźnienia w spłacie, będzie lepiej oceniana niż osoba, która co miesiąc spóźnia się ze spłatą.

Osoby, które mają pozytywną i nienaganną historię kredytową w BIK, uznawane są za wiarygodnych klientów w oczach banku. A zatem za kredytobiorcę, który również nowe zobowiązanie będzie spłacał sumiennie. Z tego też powodu takie osoby otrzymują pozytywne rozpatrzenie wniosków o kredyt, oczywiście jeśli spełniają też inne stawiane przez bank wymagania, jak np. posiadanie zdolności finansowej do spłaty zobowiązania.

Źródła:

  1. https://www.bik.pl/klienci-indywidualni/raport-bik
  2. https://www.bik.pl/dane