Czyste powietrze - co powinieneś wiedzieć o programie

Czyste Powietrze to proekologiczny program, dzięki któremu możliwe jest skorzystanie przez osoby fizyczne z nowoczesnych rozwiązań w zakresie ogrzewania budynków. To obecnie także jeden z głównych instrumentów walki ze smogiem w Polsce.

Aby przystąpić do programu Czyste Powietrze, trzeba się liczyć z określonymi nakładami na początek. Korzystając jednak z proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozwiązań, nie są konieczne duże inwestycje, a na dużą pomoc finansową można liczyć ze strony banków.

Program Czyste Powietrze – dla kogo?

Program Czyste Powietrze przeznaczony jest dla wszystkich osób, które chcą wymienić źródła ciepła starej generacji (a więc np. piece węglowe) na takie, które są bardziej przyjazne środowisku. Rząd oferuje wówczas dotacje, które pozwalają na uzyskanie zwrotu od ok. 30 do nawet 90% inwestycji. Pozostała jej część może być sfinansowana ze środków własnych lub w ramach pożyczki bankowej na korzystnych warunkach. Program Czyste Powietrze obejmuje jednak nie tylko dotacje do wymiany źródeł ciepła, lecz również na cele termomodernizacji budynków rodzinnych (a więc np. docieplenie lub wymianę okien i drzwi na szczelniejsze, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła). Istnieje także możliwość uzyskania zwrotu na wykonanie mini instalacji fotowoltaicznej. Warto mieć na uwadze to, że wysokość wypłaconej dotacji uzależniona jest nie tylko od rodzaju i zakresu przeprowadzonych prac, lecz również dochodów wnioskodawców.

Polecane  Jak skutecznie obniżyć rachunki za media?

Ile można zyskać na programie Czyste Powietrze i do kiedy można składać wnioski?

Program Czyste Powietrze pozwala na uzyskanie w standardowym wariancie dotacji w wysokości do 25.000 zł przy wymianie nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na pompę ciepła wraz z wykonaniem termomodernizacji cieplnej i do 30.000 zł, jeśli dojdzie do tego montaż instalacji fotowoltaicznej. Maksymalna kwota dotacji jest obniżona do 20.000 zł przy wymianie źródła ciepła na nowsze i 25.000 zł, gdy dojdzie do tego instalacja fotowoltaiczna. Jeśli chodzi natomiast o samą termomodernizację, maksymalna kwota świadczenia wynosi 10.000 zł. Wysokość dotacji może być uzależniona od dochodów. Przy niższych zarobkach na osobę jej maksimum w drugiej grupie wnioskodawców to 47.000 zł, a w trzeciej – nawet 79.000 zł. Warto w związku z tym zapoznać się z warunkami rządowego programu Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze został uruchomiony w 2018 r. i jest przewidziany na 10 lat. Wnioski w jego ramach można składać do 31.12.2027 r. To maksymalny termin podpisania umów o dofinansowanie. Do 30.09.2029 r. konieczne jest z kolei wydatkowanie środków z programu i przedstawienie niezbędnej dokumentacji do ich rozliczenia. Program Czyste Powietrze ma zostać zakończony w 2030 r. Jest to dość odległy termin. Trzeba mieć jednak na uwadze budżet programu, który wynosi 103 miliardy złotych. Warto się spieszyć, bo może się okazać, że nie będzie możliwe skorzystanie z ustalonej wcześniej puli środków.

Polecane  Pompy ciepła – sposób na oszczędzanie

Jak złożyć wniosek i uzyskać środki w Programie Czyste Powietrze – krok po kroku

Aby uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze, trzeba przejść kilka kroków. Na samym początku warto zbadać obecny stan budynku i potrzeby w zakresie wymiany źródła ciepła oraz zakres prac, które trzeba wykonać, by sprawić, że pomieszczenia we wnętrzu domu lub mieszkania będą cieplejsze w chłodne jesienne i zimowe dni. Pomocny w tym zakresie może być doradca energetyczny z lokalnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚIGW), który przeprowadzi audyt energetyczny. Następnym krokiem jest wypełnienie i złożenie wniosku o dofinansowanie, korzystając z wytycznych dostępnych na stronie internetowej WFOIŚGW. Po jego wysłaniu trzeba czekać na wizytę przedstawiciela tejże instytucji, który oceni, czy stan budynku jest zgodny z danymi podanymi we wniosku. Jeśli tak, możliwe będzie podpisanie wniosku o dofinansowanie. Środki wypłacane są wówczas w kilku transzach, po zrealizowaniu kolejnych etapów przedsięwzięcia. Na jego zakończenie konieczna będzie kolejna wizyta przedstawiciela WFOiŚGW. Gdy realizacja zadania zostanie zweryfikowana pozytywnie, nastąpi jego końcowe rozliczenie. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że możliwa jest w ciągu 3 kolejnych lat kontrola WFOIŚGW w zakresie trwałości, czyli utrzymania projektu.

Rozliczenie w Programie Czyste Powietrze – co warto wiedzieć?

Program Czyste Powietrze umożliwia uzyskanie niezbędnych środków do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji w terminie 18 miesięcy od złożenia wniosku. Jego przekroczenie będzie się wiązać z koniecznością zwrotu pieniędzy. To dlatego w okresie 1,5 roku od rozpoczęcia realizacji inwestycji należy złożyć wniosek o rozliczenie dotacji wraz z dokumentami zakupowymi potwierdzającymi osiągnięcie określonych nakładów.

Polecane  Zrównoważony rozwój – zadbaj o swoje nawyki zakupowe

Jak banki pomagają w uzyskaniu środków na program Czyste Powietrze?

Przystępując do programu Czyste Powietrze, warto skorzystać ze ścieżki bankowej. Ułatwia ona realizację przedsięwzięcia. Nie zawsze możliwe jest bowiem wyłożenie określonej kwoty na zakup urządzeń grzewczych oraz wykonanie określonych prac budowlanych. Na rynku działa już 7 banków, które ułatwiają wymianę starych źródeł ciepła i termomodernizację. Korzystnym rozwiązaniem jest to, że można połączyć ze sobą dotację i kredyt. Wystarczy złożyć w banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze, wniosek o kredyt celowy oraz o dotację rządową. Konsultant bankowy pomaga wówczas w wypełnieniu niezbędnych dokumentów. Po uzyskaniu pozytywnej lub warunkowej decyzji kredytowej to bank składa w imieniu wnioskodawcy wniosek o dotację do właściwego WFOiŚGW. Gdy jej wypłata zostanie zaopiniowana pozytywnie, jest ona wypłacana wraz z kredytem. Gdyby kredyt był jednak zabezpieczony dodatkowo gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, do jego przelewu będzie jeszcze konieczne podpisanie umowy dotacji. Dotacja rządowa jest wypłacana na wskazany rachunek. Można jednak także poprosić bank o to, żeby automatycznie zaksięgował ją na poczet częściowej lub całkowitej spłaty kredytu.

Źródła

  • https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#
  • https://www.wfosigw.torun.pl/strona/933-doradcy-energetyczni
  • https://gminazenergia.pl/post/program-czyste-powietrze-co-musisz-wiedziec