kredyt celowy

Mieszkanie, nowy samochód, działka – zakup tego typu towarów wiąże się z dużymi wydatkami. Chcąc wejść w posiadanie jednego z nich, wielu Polaków decyduje się na kredyt. Jednym z dostępnych rozwiązań jest kredyt celowy, czyli finansowanie na jasno określony cel. Jakie są rodzaje kredytów celowych i czy jest to opłacalne rozwiązanie?

Kredyt celowy – na co można go wziąć?

Poszukując najlepszej oferty kredytowej, klienci banków najczęściej dobrze znają już cel, na który chcieliby przeznaczyć środki. Często jest to mieszkanie lub dom, samochód lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Kredyt celowy to nic innego, jak kredyt udzielany przez bank na konkretny i określony przez kredytobiorcę cel. Idąc za podanymi wcześniej przykładami, może to być kredyt samochodowy czy kredyt hipoteczny. Jedną z najważniejszych cech kredytu celowego jest fakt, że środki wypłacane w ramach kredytu przez bank nie przechodzą przez konto kredytobiorcy, a trafiają bezpośrednio do osoby sprzedającej dany obiekt lub przedmiot.

O kredyt celowy ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, będące rezydentami RP, posiadające numer PESEL i pełną zdolność do czynności prawnych. Ważne jest wykazanie stałych dochodów oraz trwającego stosunku pracy. Aby uzyskać kredyt celowy, konieczne będzie dopełnienie pewnych formalności. To m.in. dostarczenie kredytodawcy wniosku kredytowego wraz z dokumentami poświadczającymi tożsamość potencjalnego kredytobiorcy oraz poświadczającymi zdolność kredytową, czyli np. dokumentami potwierdzającymi dochód. Ważne są również dokumenty dotyczące przedmiotu kredytu, np. dokumenty związane z nieruchomością i jej statusem.

Polecane  Kiedy warto rozważyć wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego?

Kredyt celowy a kredyt gotówkowy – różnice

Alternatywą dla kredytu celowego, w którym należy poinformować bank o celu, na jaki zamierzamy wydać środki, jest kredyt gotówkowy. W tym przypadku uzyskane pieniądze można wyłożyć na dowolny cel, nie informując o nim banku. Kredyty celowe zwykle są jednak tańsze niż gotówkowe. Znając cel kredytowania, kredytodawca może zaproponować niższe oprocentowanie kredytu, bowiem zmniejsza się ryzyko takiej pożyczki. Niższe oprocentowanie przekłada się na zmniejszenie kosztu całkowitego kredytu, a co za tym idzie, wzrasta maksymalna kwota kredytu możliwa do pozyskania. Z drugiej strony wydłuża się także okres kredytowania. W przypadku kredytów celowych może on wynosić od kilku miesięcy nawet do kilkudziesięciu lat.

Kredyt celowy – koszty i zabezpieczenie

Jak każdy kredyt, kredyt celowy wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Zwykle są one jednak niższe niż w przypadku kredytu gotówkowego. Wśród nich wymienić należy m.in.: prowizję za przystąpienie do kredytu, koszty ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu, odsetki kredytowe oraz ewentualne ubezpieczenie kredytu. Jeśli zaś chodzi o oprocentowanie takiego kredytu, sytuacja jest oczywiście zmienna i zależy od sytuacji rynkowej, ale z racji wymienionych wcześniej kwestii dotyczących ryzyka, oprocentowanie kredytów celowych jest niższe niż gotówkowych, gdzie kredytobiorca przeznacza środki na nieznany bankowi cel. Jest to związane z faktem, że kredyty celowe muszą mieć zabezpieczenie spłaty kredytu. Może to być np. poręczenie cywilne, przewłaszczenie auta na zabezpieczenie, hipoteka na nieruchomości. Wybór zabezpieczenia zależy w dużej mierze od banku oraz indywidualnej sytuacji kredytobiorcy, a także od celu kredytowego. Instytucja, która udzieliła kredytu, może wymagać od kredytobiorcy okazania faktury zakupu. W takiej sytuacji jest on zobowiązany do przedłożenia takiego dokumentu, bowiem jest to sposób weryfikacji, czy udzielony kredyt został spożytkowany zgodnie z zawartą umową.

Polecane  Rodzaje kredytów – jakich kredytów udzielają banki

Źródła:

  1. https://www.totalmoney.pl/artykuly/40495,kredyty-gotowkowe,kredyt-celowy—czym-jest-i-na-co-go-przeznaczyc,1,1#:~:text=Kredyt%20celowy%20jest%20kredytem%20przeznaczonym,%2C%20samochodowe
    %2C%20ratalne%20czy%20konsolidacyjne
    .
  2. https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/kredyty/czym-jest-kredyt-celowy/861vrvp
  3. https://www.bankier.pl/smart/kredyt-celowy-czym-jest-i-jak-dziala