prolongata kredytu

Prolongata kredytu to rozwiązanie, które cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kredytobiorców. Dzięki niemu możliwe jest uniknięcie poważnych konsekwencji, gdy dostępne środki nie pozwalają na spłatę bieżącego zobowiązania.

Prolongata kredytu występuje w dwóch wariantach. Jej uzyskanie wymaga przejścia całej procedury. Oznacza to, że nie każda osoba może liczyć na pozytywną decyzję i możliwość skorzystania z takiego rozwiązania.

Prolongata kredytu – definicja, warianty i ich korzyści

Prolongata kredytu to wydłużenie terminu jego zwrotu, określonego początkowo w umowie. Dzięki niej możliwa jest modyfikacja harmonogramu spłaty, który reguluje wysokość rat i termin ich rozliczenia. To rozwiązanie, które zapewnia ochronę przed ponoszeniem dodatkowych kosztów, tj. odsetek karnych, czy też windykacji rozpoczętej przez pożyczkodawcę.

Prolongata kredytu występuje w dwóch wariantach. Pierwszym z nich są tzw. wakacje kredytowe. Pozwalają one na odroczenie płatności danej raty lub jej części. To opcja, która jest zwykle przewidziana raz w roku, choć istnieją pewne wyjątki. Doskonałym tego przykładem są wakacje od kredytu hipotecznego wprowadzone przez polski rząd, dzięki którym można odroczyć aż 4 raty w 2023 r. (jedną na kwartał). Co istotne, w takim przypadku nadal pozostajemy dłużnikami banku. Kapitał, który spłacamy wraz z odsetkami (obliczanymi m.in. według wskaźnika WIBOR i marży banku przy występującym najczęściej oprocentowaniu zmiennym) przedłuża nam termin spłaty kredytu. Dodatkowe odsetki zwiększają zaś jego finalny koszt. Drugim z wariantów prolongaty jest wydłużenie okresu kredytowania. Pozwala ona na rozłożenie pozostałego do spłaty kapitału na większą liczbę rat.  Decydując się ten wariant, możemy obniżyć obecną wysokość rat miesięcznych. Musimy się jedynie liczyć z większym całościowym kosztem kredytu. Nasze zobowiązania stają się wówczas mniejszym obciążeniem dla domowego budżetu. Często takie działanie może okazać się zbawienne dla zachowania naszej płynności finansowej.

Polecane  Czym jest wiarygodność kredytowa? Co na nią wpływa?

Kiedy warto skorzystać z prolongaty kredytu?

Prolongata kredytu jest doskonałym rozwiązaniem w sytuacjach kryzysowych, które mają jednak charakter przejściowy. Warto z tego rozwiązania skorzystać szczególnie przy utracie pracy i związanego z nią stałego dochodu, ale również choroby, w związku z którą niemożliwe jest chodzenie do pracy i utrzymywanie siebie oraz członków rodziny, nie wspominając już o spłacie zobowiązania bankowego. Co istotne, prolongata kredytu jest dostępna nie tylko dla osób fizycznych, lecz również w sytuacji, gdy prowadzimy działalność gospodarczą i oczekujemy zbyt długo na płatności od kontrahentów, tj. ulegają one przeterminowaniu.

Uzyskanie prolongaty kredytu w banku – jak wygląda procedura?

Prolongata kredytu to rozwiązanie, które jest dostępne na wniosek klienta. Każdy z banków ją oferujących ma swój własny wzór pisma w tym zakresie. Możemy je złożyć na kilka sposobów, tj. stacjonarnie, w oddziale banku, listem poleconym, ale również przesyłając dokumentację elektronicznie. Po przekazaniu prośby do banku musimy czekać na odpowiedź w formie pisemnej.

We wzorze wniosku o prolongatę kredytu wpisujemy dane kredytobiorcy i kredytodawcy, numer zawartej umowy oraz rodzaj udzielonego zobowiązania.

Istotne jest to, że wraz z wnioskiem musimy przekazać dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych przez nas dochodów, a także bieżącą sytuację materialną. Ponadto dobrze odebrane przez bank będzie opisanie we wniosku, co spowodowało problemy ze spłatą kredytu we wcześniej ustalonym harmonogramie.

We wniosku o prolongatę kredytu oprócz propozycji rozłożenia zobowiązania na więcej raty przekazujemy także takie informacje, jak przybliżony termin, w którym uważamy, że osiągniemy już odpowiednią płynność finansową i będziemy zdolni do ponownej spłaty kredytu. Możemy także dołączyć jako załączniki dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną.

Polecane  Czy kredyt może być inwestycją?

Prolongata kredytu a koszty

Prolongata kredytu nie jest rozwiązaniem całkowicie bezkosztowym. W jej przypadku musimy się bowiem liczyć z różnego rodzaju opłatami. Najczęściej występuje ta za rozpatrzenie wniosku. Częstą praktyką jest także obciążanie klientów przez bank opłatami za sporządzenie aneksu do umowy.

Czy każdy klient może skorzystać z prolongaty kredytu?

Prolongata kredytu to rozwiązanie, które nie jest dostępne dla wszystkich klientów banku. Decyzja o jej przyznaniu jest uzależniona przede wszystkim od tego, czy radziliśmy sobie ze spłatą zadłużenia, którego spłata będzie podlegać modyfikacji. Sprawdzana jest także historia kredytowa. Na tej podstawie określana jest nasza zdolność kredytowa. Bank może w związku z tym nie wyrazić zgody na zmianę warunków umowy, gdy np. zapominaliśmy o spłacie naszych bieżących zobowiązań lub też odnotowywane były opóźnienia w tym zakresie. Jeśli zatem pojawią się u nas problemy finansowe, nie powinniśmy zwlekać i jak najszybciej podjąć działania ukierunkowane na podpisanie prolongaty. W przypadku problemów finansowych nie warto więc zwlekać: należy jak najszybciej podjąć działanie i zwrócić się do banku z prośbą o prolongatę kredytu. Zwiększymy przez to swoje szanse na pozytywną decyzję.

Konsolidacja i refinansowanie kredytu – alternatywy dla prolongaty kredytu

Jeśli nie będziemy mogli skorzystać z prolongaty kredytu, w banku dostępne są także dwa inne instrumenty finansowe ułatwiające spłatę naszych zobowiązań. Są to konsolidacja zadłużenia i refinansowanie kredytu. Konsolidacja polega na połączeniu różnych zobowiązań, do których należą m.in. kredyty gotówkowe, hipoteczne, pożyczki oraz zastąpienie ich jednym nowym kredytem, zwanym konsolidacyjnym. Można go uzyskać na korzystniejszych warunkach, jeśli chodzi o termin spłaty (zostaje on wydłużony) i uzyskać dodatkowe oszczędności wynikające z niższego oprocentowania.

Polecane  Czym jest RRSO i jaki ma wpływ na koszt kredytu?

Kredyt refinansowy to z kolei rozwiązanie umożliwiające przeniesienie danego zobowiązania z jednego banku do drugiego. Dzięki dokładnej analizie naszej sytuacji możemy wybrać rozwiązanie, w którym dopasujemy termin i wysokość spłaty do naszych potrzeb.

Źródła:

  1. https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/kredyty/prolongata-kredytu-czym-jest/x40jdd4
  2. https://direct.money.pl/artykuly/porady/prolongata-kredytu-i-pozyczki-czym-jest-i-jak-ustanowic-prolongate-splaty-w-banku