Stosy monet - lokata jako sposób na oszczędzanie

Lokata bankowa to produkt, który pozwala na krótko- i długoterminowe oszczędzanie środków. Z pojęciem lokaty zetknęła się niemal każda osoba, która ma swój rachunek bankowy. Jest to forma oszczędzania, która nie wiąże się z dużym ryzykiem.

Czym jest lokata bankowa?

Lokata to produkt bankowy pozwalający na pomnażanie naszego kapitału. W jego ramach udostępniamy naszemu bankowi pewną kwotę, od której naliczane są nam odsetki. To nasze wynagrodzenie za depozyt środków. Wysokość tychże odsetek jest uzależniona od szeregu czynników. Wśród nich możemy wymienić m.in. stopy procentowe określone przez NBP (które na przełomie lat 2021/2022 rosły, a więc były korzystne dla klientów lokaty), okres trwania lokaty oraz wysokość zdeponowanej sumy. Różne banki w indywidualny sposób podchodzą do oprocentowania środków zgromadzonych na lokacie bankowej, dlatego tak bardzo istotne jest stałe śledzenie ich ofert.

Rodzaje lokat bankowych

Możemy wyróżnić kilka podstawowych odmian lokat bankowych. Jeśli chodzi o najbardziej popularne z nich, zaliczymy do nich lokatę terminową, rentierską, strukturyzowaną, walutową, dynamiczną nocną i progresywną.

Lokata terminowa zakładana jest na ściśle określony czas (np. miesiąc, sześć miesięcy, rok). W jej ramach nasze oszczędności są lokowane jednorazowo i wypłacane także jednorazowo wraz z odsetkami zgromadzonymi przez cały okres. Taka lokata może mieć charakter nieodnawialny i odnawialny. W tym pierwszym przypadku wraz z końcem trwania umowy kapitał wraz z odsetkami jest nam zwracany na konto. Inną odmianą lokaty terminowej jest lokata odnawialna. Gdy postawimy na taką formę lokowania środków, nie musimy już zakładać kolejnych lokat. Po upływie okresu lokaty jest ona zakładana automatycznie jako nowa. To doskonałe rozwiązanie, szczególnie przy dłuższym oszczędzaniu, gdy nie chcemy ponawiać określonych kroków w celu uruchomienia lokaty.

Polecane  O co pytać bank, chcąc wziąć kredyt gotówkowy?

Inna z odmian lokaty – rentierska – jest doskonale dopasowana do dużych, wielotysięcznych kwot depozytu. Pozwala ona na wypłatę środków wraz ze zgromadzonymi odsetkami z określoną częstotliwością, bez względu na okres jej trwania. Może to być miesiąc, trzy miesiące lub więcej. Ta forma lokaty jest skierowana do osób o dużych oszczędnościach. Bardzo często banki określają minimalną kwotę depozytu (zwykle kilkudziesięciu lub nawet stu tysięcy złotych) wymaganą do założenia lokaty. Oprócz tego bank określa minimalną długość lokaty rentierskiej (najczęściej są to dwa lub trzy lata).

Lokata nocna to nietypowa odmiana lokaty, w ramach której odsetki generowane są codziennie. Otwierana jest ona pod koniec dnia, zwykle w godzinach popołudniowych lub wieczornych, a zamykana kolejnego dnia roboczego rano. Lokata nocna, znana także jako lokata overnight, oferowana jest nie tylko firmom, ale również klientom indywidualnym. Bardzo istotne jest to, że w przypadku takiej lokaty możemy negocjować oprocentowanie.

Lokata strukturyzowana to taka, z której środki częściowo inwestowane są przez bank w bezpieczne instrumenty finansowe (jak np. obligacje skarbowe), a część w bardziej ryzykowne, co pozwala na zwiększenie zysków z oprocentowania w stosunku do standardowej lokaty.

Lokata walutowa jest idealnym rozwiązaniem, gdy posiadamy oszczędności w innych walutach. W przypadku takich lokat musimy mieć jednak na uwadze to, że na zysk będzie miało wpływ nie tylko oprocentowanie, lecz również różnice kursowe.

Lokata dynamiczna to z kolei odmiana lokaty, w przypadku której wpłacone środki wycofamy przed zakończeniem umowy, zachowując przy tym odsetki. Jej oprocentowanie jest wyższe przy dłuższych okresach trwania umowy.

Polecane  Konto oszczędnościowe a lokata – porównanie

Ostatnia z form lokat – progresywna – to taka, w której oprocentowanie wzrasta w każdym z kolejnych okresów rozliczeniowych. Umożliwia ona ponadto wycofanie się z oszczędzania przed końcem okresu trwania umowy, bez ryzyka tego, że utracimy odsetki.

Jak założyć lokatę bankową?

Założenie lokaty bankowej nie sprawia wielu trudności. Wystarczy tylko, że skontaktujemy się z bankiem na jeden z kilku sposobów. Lokaty bankowe oferuje wiele banków działających w Polsce. W niektórych z nich oferta jest bardzo rozbudowana, co zapewnia wygodę i pomaga w zwielokrotnieniu zysków. Doskonałym tego przykładem jest Santander Consumer Bank – bank od kredytów.

Lokatę możemy założyć tutaj na trzy różne sposoby – w oddziale, przez telefon lub przez internet, przy dużym wyborze okresów lokacyjnych i korzystnym oprocentowaniu dla nowych środków. Automatyczne przedłużenie lokat czy też pomoc menedżera w przypadku tych przeznaczonych dla firmy – to dodatkowe atuty, dzięki którym oferta Santander Consumer Bank wyróżnia się na tle innych ofert bankowych.

Jakie są zalety lokaty bankowej?

Lokata bankowa ma wiele zalet. Przede wszystkim zapewnia pewny zysk, który będzie zależny od wysokości oprocentowania. Nie należy ona zatem do ryzykownych form lokowania kapitału. Nawet przy wystąpieniu skrajnych przypadków, takich jak bankructwo banku, możemy liczyć na zwrot naszych środków z lokaty dzięki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (ochrona jest zapewniona w przypadku kwoty aż do 100 tysięcy złotych). Lokaty bankowe zwiększają naszą motywację do oszczędzania. Świadomość tego, że ich zerwanie może spowodować utratę części lub całości zgromadzonych z naszych środków odsetek zniechęca do ich zamykania przed czasem. Wpływają one zatem korzystnie na wzrost kapitału. Wśród ważnych korzyści wynikających z lokaty bankowej możemy także wymienić dużo możliwości czasu jej trwania (są dostępne lokaty na różne okresy, także kilkunastomiesięczne lub kilkudniowe). Odróżnia się ona często tym od wielu innych produktów bankowych, w przypadku których możliwości manewrowania jest zwykle znacznie mniej.

Polecane  Rachunek oszczędnościowy – sposób na oszczędności na wakacje

Jak oszczędzać na lokacie, by mieć duży zysk?

Oszczędzanie na lokacie bankowej jest silnie uwarunkowane od sytuacji rynkowej. Bardzo dużą rolę odgrywają w jej przypadku stopy procentowe, które decydują o oprocentowaniu. Istotny jest zatem sposób, jaki wybierzemy do lokowania naszych oszczędności. Gdy mamy do czynienia ze stabilnością rynku, najlepszym rozwiązaniem będą lokaty długoterminowe. Im dłuższy okres trwania lokat, tym na większe odsetki z jej tytułu możemy liczyć. Nie musimy przy tym pamiętać o stałym odnawianiu takich lokat, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Gdy powierzymy określoną kwotę bankowi na dłuższy okres, może on dłużej obracać naszymi pieniędzmi, korzystając z różnych instrumentów finansowych. To właśnie na lokatach długoterminowych znajdziemy także korzystniejsze oprocentowanie niż na lokatach kilkumiesięcznych. Przy mocnej niestabilności rynków finansowych, a w szczególności gdy stopy procentowe rosną (tak jak w obecnej sytuacji), dobrym rozwiązaniem będą lokaty krótkoterminowe, zakładane na okres kilku miesięcy. Przy takim systemie oszczędzania możemy liczyć bowiem na to, że kolejne lokaty będą miały już wyższe oprocentowanie dostosowane do obecnych realiów rynku, po korekcie związanej ze zmianą stóp procentowych.

  1. https://www.totalmoney.pl/artykuly/7607289,lokaty-konta,lokata—co-to-jest,1,1
  2. https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/lokaty-inwestowanie-przez-oszczedzanie/6erzert
  3. https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/lokata-terminowa-definicja-zalozenie-lokaty-najwazniejsze-informacje/gbs1ktc
  4. https://www.totalmoney.pl/artykuly/1618,lokaty,lokaty—jak-oszczedzac-by-miec-duzy-zysk,1,1