Konto oszczędnościowe, a lokata - porównanie

Konto oszczędnościowe i lokata bankowa to przykłady dwóch produktów bankowych, które pozwalają na łatwe oszczędzanie środków, bez ponoszenia zbędnego ryzyka. Różnią się one między sobą kilkoma podstawowymi kwestiami, co ma wpływ na ich dopasowanie do indywidualnych potrzeb każdego klienta. 

Konto oszczędnościowe i lokata bankowa – charakterystyka

Lokata bankowa to rodzaj umowy z bankiem, w której powierzamy bankowi pieniądze w określonej kwocie, na z góry określony czas (czyli np. kwotę 2000 złotych na 2 miesiące). Po upływie tego czasu wypłacana jest nam określona kwota powiększona o zysk, który został ustalony na podstawie konkretnego oprocentowania. Automatycznie z tejże kwoty potrącany jest podatek od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki. Lokaty bankowe mogą mieć przy tym charakter jednorazowy lub odnawialny. W tym drugim przypadku, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w bankowości internetowej lub ustaleniach z doradcą bankowym, lokata po zakończeniu i wypłacie odsetek jest zakładana od razu na tę samą kwotę i okres. Rachunek oszczędnościowy to z kolei produkt bankowy pozwalający na gromadzenie środków na rachunku, który jest wyżej oprocentowany niż rachunek osobisty. Taki rachunek oszczędnościowy może być prowadzony w połączeniu z kontem osobistym, jak i zupełnie oddzielnie. 

Podstawowe różnice między kontem oszczędnościowym a lokatą

Lokata bankowa i konto oszczędnościowe to dwa źródła oszczędzania, z których skorzystamy za pośrednictwem internetu. Wypracowany z nich zysk jest opodatkowany podatkiem Belki w wysokości 18%. Na tym jednak podobieństwa między nimi się kończą. Konto oszczędnościowe i lokata to produkty bankowe, które różnią się jednak kilkoma istotnymi kwestiami. Po pierwsze, w przypadku lokat bank określa minimalną i maksymalną kwotę depozytu. Takich ograniczeń nie znajdziemy na rachunku oszczędnościowym. Możemy tutaj zdeponować dowolną liczbę środków i skorzystać z oprocentowania uzależnionego od salda. Istotna różnica dotyczy także oprocentowania. Jeśli chodzi o lokatę, jest ono stałe w okresie jej trwania, natomiast w przypadku rachunku oszczędnościowego – ma ono charakter zmienny. Związane jest to ze zmianami stóp procentowych określanych przez Narodowy Bank Polski, a także z bieżącą sytuacją na rynkach finansowych. Co więcej, zrywając lokatę przed datą zapadalności, tracimy często część lub całość wypracowanych odsetek. Z taką sytuacją nie mamy natomiast do czynienia na rachunku oszczędnościowym. Odsetki są tutaj naliczane od salda na rachunku. Kapitalizacja odsetek na lokacie następuje przy tym na koniec okresu jej trwania, a na rachunku oszczędnościowym – na koniec każdego okresu rozliczeniowego, którym jest zazwyczaj 1 miesiąc. Ostatnią istotną różnicą między rachunkiem oszczędnościowym a lokatą jest to, że lokata bankowa to umowa z bankiem zawierana na czas określony, liczony zwykle w miesiącach lub latach. W przypadku umowy o rachunek oszczędnościowy umowa z bankiem zawierana jest natomiast na czas nieokreślony. Oznacza to, że możemy na nim oszczędzać pieniądze bez żadnych ograniczeń.  

Polecane  Rodzaje kredytów – jakich kredytów udzielają banki

Konto oszczędnościowe czy lokata bankowa – na który produkt warto postawić?

Lokaty oszczędnościowe to doskonałe rozwiązanie wówczas, gdy jesteśmy w stanie na dłuższy czas zamrozić daną kwotę pieniędzy, by zebrać sumę na określony cel. Z takiej lokaty warto skorzystać wówczas, gdy mamy pewność, że nie będziemy chcieli z niej wypłacić pieniędzy przed zakończeniem okresu depozytu. Wynika to z faktu, iż zerwanie lokaty wiąże się często z utratą korzyści finansowych. Powinniśmy pamiętać o tym, że do założenia lokaty potrzebujemy określoną kwotę pieniędzy. Często minimum jest 1000 złotych, ale zdarza się, że dany bank określa taką kwotę minimalną na nieco niższą lub wyższą, w zależności od indywidualnych preferencji. Nie jest to zatem dobre rozwiązanie, gdy chcemy jedynie oszczędzać doraźnie, pozostawiając do dyspozycji banku niewielkie sumy pieniędzy. Lokata oszczędnościowa będzie zatem idealnym rozwiązaniem dla osób konsekwentnych, które są w stanie oszczędzać pieniądze przez wiele miesięcy lub nawet kilka lat.  

Rachunek oszczędnościowy doskonale sprawdzi się z kolei wówczas, gdy nie mamy konkretnego celu oszczędzania i chcemy mieć możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie, bez ponoszenia konsekwencji finansowych. Istotną kwestią, którą musimy mieć na uwadze przy korzystaniu z rachunku oszczędnościowego, jest to, że wypłata środków raz w miesiącu jest zwykle bezpłatna. Kolejne mogą się wiązać natomiast z opłatami. Warto w związku z tym dokładnie przeczytać tabelę opłat i prowizji banku. W wyborze najlepszej oferty pomocny będzie ranking kont oszczędnościowych dostępny w internecie. Zawiera on aktualne informacje na temat takich rachunków, odświeżane niemal codziennie, na podstawie informacji udzielanych przez same banki, jak i ich klientów. W takich rankingach znajdziemy m.in. cieszące się dużą popularnością wśród klientów indywidualnych konto oszczędnościowe oferowane przez Santander Consumer Bank – bank od kredytów. Oprócz korzystnego oprocentowania ze specjalną ofertą promocyjną dla nowych klientów zyskujemy w jego przypadku możliwość wpłaty i wypłaty naszych środków w dowolnym momencie, bez utraty odsetek i zerowe opłaty za prowadzenie konta. Sporym atutem rachunku oszczędnościowego oferowanego przez Santander Consumer Bank jest również to, że możemy go założyć w całości online. Wystarczy tylko, że w prostym do wypełnienia, interaktywnym formularzu online podamy swoje dane osobowe i dokonamy przelewu zwrotnego w wysokości 1 złotego. Musimy jedynie pamiętać o tym, żeby taki przelew był wykonany z naszego konta w innym banku niż ten, w którym będziemy oszczędzać. Dane takiego przelewu muszą być ponadto identyczne z podanymi w rachunku oszczędnościowym. W innym przypadku może bowiem dojść do odrzucenia przelewu. Chcąc zatem skorzystać z pełni udogodnień, jakie oferuje rachunek oszczędnościowy, musimy się w odpowiedni sposób przygotować.

Polecane  Rachunek oszczędnościowy - ABC finansów osobistych