lokata-czy-fundusz-inwestycyjny

W dzisiejszym dynamicznym świecie inwestycji wielu z nas szuka bezpiecznych i dochodowych sposobów pomnażania swoich oszczędności. Dwa popularne rozwiązania, które przyciągają uwagę inwestorów, to lokaty bankowe i fundusze inwestycyjne. Zarówno lokaty bankowe, jak i fundusze inwestycyjne oferują różne korzyści i ryzyka, co sprawia, że wybór między nimi może być trudny i wymaga dokładnej analizy. Kto powinien zainteresować się tymi rozwiązaniami? Jaką rolę w tym wyborze powinny grać cele finansowe? Czym cechują się obydwie opcje? Podpowiadamy!

Lokata bankowa – co to takiego?

Lokata to produkt finansowy oferowany przez większość banków na polskim rynku. Jej działanie przypomina odwróconą pożyczkę, w przypadku której osoba, która deponuje środki na lokacie, de facto pożycza je bankowi. Wymaga to podpisania umowy, która określa czas, na jaki lokata jest otwarta, oraz ustalone oprocentowanie. Stopa procentowa lokat może być ustalona na stałym poziomie lub mieć charakter zmienny, uzależniony od fluktuacji na rynku finansowym. Zyski z lokat są regularnie naliczane i dodawane do zgromadzonego kapitału. Wartość oprocentowania to istotny czynnik, który wpływa na atrakcyjność danej lokaty bankowej. Poziom oprocentowania może znacznie różnić się w zależności od rodzaju lokaty. Odsetki są naliczane od wpłaconej sumy i dodawane do kapitału. Procedura wypłaty środków jest dokładnie opisana w umowie i zwykle ma miejsce po zakończeniu okresu trwania lokaty. Podczas trwania umowy właściciel środków nie ma dostępu do nich, ponieważ są one zablokowane na określony czas. Mimo to inwestowanie w tego typu lokaty bankowej jest bezpieczne, ponieważ wypłata środków jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Polecane  eRaty – Skuteczna metoda pokrycia nieprzewidzianych wydatków

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Jedną z alternatyw dla lokat, którą warto rozważyć, są fundusze inwestycyjne. Fundusz inwestycyjny umożliwia grupowe inwestowanie środków zebranych od uczestników w różnorodne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi zajmują się towarzystwa funduszy inwestycyjnych, czyli TFI. Istotnym elementem funkcjonowania funduszu inwestycyjnego jest połączenie kapitałów indywidualnych inwestorów, którzy następnie wspólnie inwestują swoje środki. Specjaliści zarządzający funduszem mają za zadanie inwestować środki zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie funduszu. Ich zadaniem jest dbanie o to, aby udziały różnych aktywów w portfelu funduszu, takich jak akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego, mieściły się w określonych limitach inwestycyjnych ustalonych w statucie. Dodatkowo to zarządcy decydują o inwestycjach w papiery wartościowe różnych emitentów. Fundusze inwestycyjne integrują kapitały indywidualnych inwestorów, którzy razem inwestują w różnorodne instrumenty finansowe. Po dokonaniu wpłat do funduszu inwestorzy otrzymują jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne, w zależności od rodzaju funduszu są to jednostki uczestnictwa (fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne) lub certyfikaty inwestycyjne (fundusze inwestycyjne zamknięte). Liczba posiadanych jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych określa proporcjonalny udział inwestora w majątku zgromadzonym przez fundusz inwestycyjny. Wpłaty uczestników stanowią kapitał funduszu, który jest następnie inwestowany zgodnie z określoną strategią.

Polecane  Nowoczesna kuchnia – co powinno się w niej znaleźć?

Lokata bankowa a fundusz inwestycyjny – różnice

Różnice między lokatami a funduszami inwestycyjnymi dotyczą głównie gwarancji ochrony kapitału. Kiedy umieszczasz swoje środki na lokacie, masz pewność, że po wygaśnięciu okresu lokaty odzyskasz całą sumę, którą wpłaciłeś. W przypadku inwestycji w fundusz istnieje ryzyko utraty całej lub części zainwestowanych środków. Niemniej jednak inwestycja w fundusze wiąże się z możliwością osiągnięcia znacznie wyższego zysku w porównaniu do lokat, choć wiąże się to z ryzykiem inwestycyjnym. Lokata bankowa jest produktem o wyjątkowo wysokim stopniu bezpieczeństwa. Otwierając lokatę, można mieć pewność, że w ostatecznym rozrachunku oszczędności zostaną powiększone i wypłacone. Z kolei fundusze inwestycyjne są znacznie bardziej ryzykowne. Stopa zwrotu z inwestycji w fundusz zależy w dużej mierze od zachowania rynków finansowych w danym okresie. Inwestując w udziały funduszu, trzeba mieć świadomość, że różne turbulencje i kryzysy mogą prowadzić do mniejszych zysków lub nawet strat. Mimo to powszechnie przyjmuje się, że większe zyski często idą w parze z większym ryzykiem. Wybierając fundusz, można co prawda ponieść straty, ale równocześnie istnieje możliwość osiągnięcia znacznie większych zysków niż w przypadku lokat, zwłaszcza w obliczu niskich stóp procentowych panujących obecnie na rynku. Ważna różnica dotyczy także dostępności środków. Lokata długoterminowa zamraża zdeponowane w banku pieniądze i przez cały okres jej trwania nie masz do nich dostępu. Tak jak wcześniej zostało wspomniane, ich przedwczesne wypłacenie skutkuje utratą zgromadzonych do tej pory odsetek. Jeśli chodzi o fundusz inwestycyjny, sprawa wygląda nieco inaczej. Masz prawo wycofać się z inwestycji w fundusz w dowolnie wybranym momencie, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Polecane  Zakup samochodu krok po kroku – na co zwrócić uwagę?

Lokata bankowa a fundusz inwestycyjny – podsumowanie

Wybór między lokatą bankową a funduszem inwestycyjnym zależy od indywidualnych preferencji, celów finansowych i tolerancji ryzyka inwestora. Lokata bankowa zapewnia bezpieczeństwo kapitału i gwarantuje zwrot zainwestowanych środków, co sprawia, że jest idealna dla osób poszukujących stabilnych i bezpiecznych opcji oszczędzania. Z drugiej strony fundusze inwestycyjne oferują szansę na wyższe zyski, ale niosą ze sobą większe ryzyko. Decydując się na fundusz, inwestor ma możliwość partycypacji w różnorodnych instrumentach finansowych, ale musi być świadomy możliwości utraty części lub całości zainwestowanych środków. Ostateczny wybór powinien być podyktowany zdolnościami finansowymi, potrzebami i preferencjami inwestora, który powinien rozważyć korzyści i ryzyko związane z obiema opcjami, by podjąć decyzję najlepiej dopasowaną do swoich wymagań i planów finansowych.

Polecane  Sprawdź, jak polskie sklepy wspierają cele zrównoważonego rozwoju

Źródła:

https://www.skarbiec.pl/news/co-to-jest-fundusz-inwestycyjny-i-w-jaki-sposob-dziala-poznaj-rodzaje-funduszy/

https://www.credit-agricole.pl/pytania-i-odpowiedzi/oszczednosci/czym-rozni-sie-lokata-od-funduszy-inwestycyjnych#:~:text=Lokata%20i%20fundusz%20r%C3%B3%C5%BCni%C4%85%20si%C4%99,ca%C5%82o%C5%9B%C4%87%20lub%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20zainwestowanych%20pieni%C4%99dzy.

https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/finanse-i-inwestycje/5711967,oplacalnosc-lokat-bankowych-a-inflacja-i-podatek-kiedy-bedzie-mozna-realnie-zarobic-na-depozytach.html#:~:text=Inflacja%20szybciej%20poch%C5%82ania%C5%82a%20ich%20si%C5%82%C4%99,straty%20%C5%82%C4%85cznie%20przez%208%20lat.