Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Kredyt w wielu przypadkach pomaga rozwiązać przejściowe problemy finansowe czy też zrealizować odkładane z powodu braku wystarczających środków plany. Karta kredytowa zaś ułatwia elastyczne zarządzanie domowym budżetem.

Są to dwa produkty bankowe, które poza elastycznością w zarządzaniu pozyskanymi za ich pośrednictwem środkami łączy jeszcze jedna wspólna cecha. Jest nią zdolność kredytowa, będąca warunkiem ubiegania się o przyznanie zarówno kredytu, jak i limitu w ramach karty kredytowej. Czym jest, kiedy jest potrzebna i co zrobić, aby ją poprawić? Czas rozwiać wszystkie wątpliwości na ten temat!

Czym jest zdolność kredytowa?

O zdolności kredytowej przede wszystkim mówi się kontekście ubiegania się o przyznanie kredytu. Jednak jest ona bardzo istotnym czynnikiem branym pod uwagę także podczas składania wniosku o wydanie karty kredytowej oraz podczas sprzedaży ratalnej. W każdym z tych przypadków pozytywna ocena zdolności kredytowej jest niezbędna do tego, aby móc korzystać ze wszystkich możliwości, jakie niesie ze sobą kredyt, posiadanie karty kredytowej czy też zakupy na raty. Czym więc jest owa zdolność kredytowa?

Otóż pod pojęciem tym należy rozumieć ocenę całej sytuacji materialnej klienta. W analizie, jakiej dokonują banki oraz inne instytucje finansowe udzielające kredytów i pożyczek, brana jest pod uwagę zarówno aktualna ocena zadłużenia, jak i wcześniejsze zobowiązania. Działanie to ma na celu określenie, czy osoba ubiegająca się o przyznanie kredytu bądź innej formy zadłużenia będzie w stanie w wyznaczonym terminie spłacić swoje zobowiązanie. Ocena zdolności kredytowej klienta dokonywana jest przez banki każdorazowo, bez względu na wysokość zadłużenia, o jakie wnioskuje kredytobiorca, i czas trwania umowy kredytowej.

Polecane  Rachunek oszczędnościowy - ABC finansów osobistych

Zdolność kredytowa – do czego jest potrzebna?

Zdolność kredytowa jest brana pod uwagę w każdym przypadku udzielania klientowi każdego rodzaju kredytu (gotówkowego, hipotetycznego, samochodowego), leasingu, kredytu w formie limitu na karcie kredytowej, jak i sprzedaży ratalnej. Od uzyskania pozytywnej oceny zdolności kredytowej zależy nie tylko to, czy wniosek potencjalnego kredytobiorcy zostanie rozpatrzony pozytywnie, ale również to, ile będzie mógł pożyczyć. Jak łatwo się domyślić, im wyższa zdolność kredytowa, tym większy kredyt można uzyskać. Pozytywna ocena zdolności kredytowej jest więc niezwykle istotnym czynnikiem w przypadku ubiegania się o jakąkolwiek formę zadłużenia. Warto więc zatroszczyć się o to, by owa ocena była jak najwyższa. Jak to zrobić?

Jak poprawić zdolność kredytową?

Pozytywna ocena zdolności kredytowej jest niezbędna do tego, aby móc korzystać z różnorakich form wsparcia banków: kredytów, pożyczek, leasingu, karty kredytowej, sprzedaży ratalnej. Bez niej potencjalny kredytobiorca, wnioskując o udzielnie którejkolwiek z nich, spotka się z odpowiedzią odmowną banku, nawet jeśli będzie wnioskował o pożyczenie stosunkowo niewielkiej kwoty. Dlatego też niezwykle istotne jest to, aby owa ocena zdolności kredytowej utrzymywała się na jak najwyższym poziomie. Warto pamiętać, iż sposoby, w jakich banki dokonują analizy zdolności kredytowej swoich klientów, różnią się od siebie, niekiedy dość znacznie. Zdarzają się sytuacje, w których mimo iż jeden z banków odmówił kredytobiorcy udzielnie kredytu, w innym jego wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Owe różnice dotyczą przede wszystkim kryteriów, którymi banki posługują się w trakcie dokonywania oceny zdolności kredytowej.

Polecane  Jak obniżyć koszt kredytu gotówkowego? 6 sposobów na obniżenie kosztów kredytu

Istnieją jednak czynniki, które są brane pod uwagę w przeważającej większości instytucji finansowych. Należą do nich przede wszystkim:

  • wysokość uzyskiwanego dochodu oraz rodzaj umowy o pracę;
  • wysokość miesięcznych kosztów utrzymania się;
  • wysokość obecnego zadłużenia.

Ponadto banki analizie poddają również:

  • wiek osoby ubiegającej się o przyznanie kredytu;
  • poziom wykształcenia;
  • zajmowane stanowisko oraz staż pracy;
  • stan cywilny;
  • liczbę osób pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy oraz jego status mieszkaniowy i majątkowy.

Pierwsza grupa czynników decyduje o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu wniosku (analiza ilościowa). Druga zaś o tym, o przyznanie jakiej kwoty będzie mógł ubiegać się wnioskodawca (analiza jakościowa). Do drugiej grupy czynników zalicza się również historia kredytowa, którą podczas dokonywania oceny zdolności kredytowej klientów niektóre banki biorą pod uwagę. Zazwyczaj nie decyduje ona jednak o tym, czy wnioskodawca otrzyma kredyt, ale o tym, ile najwięcej będzie mógł pożyczyć. Dodatkowymi czynnikami uwzględnianymi przez instytucje finansowe podczas dokonywania analizy zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców jest również wysokość pożyczki, jej rodzaj oraz termin spłaty ściśle związany z wysokością kolejnych rat, a także ewentualne zabezpieczenie, na przykład w postaci posiadanej nieruchomości. Jeżeli o przyznanie kredytu ubiegają się dwie osoby, ocenie zdolności kredytowej podlegają wymienione kryteria w odniesieniu do każdej z nich.

Analizując przedstawione powyżej czynniki, można łatwo zauważyć, że do zwiększenia własnej zdolności kredytowej wystarczy zwiększenie wysokości miesięcznych dochodów, zmiana warunków pracy na stałe, spłata dotychczasowych zobowiązań lub zrezygnowanie z posiadania karty kredytowej, posiadanie wysokiego wkładu własnego, na przykład w postaci nieruchomości. Skuteczną metodą na poprawę własnej oceny zdolności kredytowej jest ubieganie się o przyznanie kredytu wraz z osobą, która ma lepszą zdolność kredytową.

Polecane  Inwestycje długoterminowe – co warto wiedzieć

Oceny posiadanej zdolności kredytowej może dokonać każdy samodzielnie, jeszcze przed złożeniem wniosku o przyznanie kredytu, korzystając z wygodnego narzędzia online (analizator kredytowy BIK). Dzięki temu planując zaciągnięcie kredytu, można odpowiednio wcześnie się do tego przygotować, wykorzystując przytoczone wcześniej sposoby i poprawiając w ten sposób własną zdolność kredytową, co zagwarantuje pozytywne rozpatrzenie wniosku i umożliwi pożyczenie większej sumy.

Źródło

  • https://www.bik.pl/poradnik-bik/czym-jest-zdolnosc-kredytowa