Rodzaje kredytów – jak możemy je podzielić i rozróżnić?

Czym jest kredyt i jakie rodzaje kredytów są dostępne w ofertach banków? Na czym polegają poszczególne typy kredytów? Zapraszamy do lektury!

Kredyty bankowe – co to takiego?

Kredyt bankowy to po prostu pisemna umowa, którą konsument zawiera z bankiem. Na jej mocy bank udostępnia kredytobiorcy określoną kwotę pieniężną na dany czas. Kredytobiorca z kolei jest tym samym zobowiązany do wykorzystania tych środków w określony umową sposób oraz zwrotu tych środków w określonym czasie i z określonym wynagrodzeniem rozumianym jako odsetki i prowizja.

Biorąc pod uwagę te informacje, kredyty bankowe wyróżniają się następującymi cechami:

 • terminowością,
 • oprocentowaniem,
 • zwrotnością.

Warto też zauważyć, że kredyt w szerokim rozumieniu funkcjonowania instytucji finansowych oraz użytkowników może pełnić wiele funkcji, jak choćby:

 • funkcję emisyjną – dochodzi tu do wprowadzania środków finansowych do obiegu gospodarczego,
 • funkcję stymulacyjną – polega na pobudzeniu rozwoju gospodarczego danych obszarów,
 • funkcję dochodową – dzięki temu wspierany jest rozwój produkcji i generowania zysków,
 • funkcję restrukturyzacyjną – polega na wspieraniu przemian strukturalnych i własnościowych w obrocie gospodarczym.

Kredyty bankowe – jakie są rodzaje?

Na wstępie trzeba podkreślić, że zależnie od obranych ram i wskaźników można zastosować wiele podziałów kredytów. Ponadto oferty poszczególnych banków mogą znacząco różnić się między sobą. Pierwszą podstawową grupą są kredyty konsumpcyjne. Takie kredyty udzielane są osobom indywidualnym w celu pokrycia określonych wydatków bieżących, np. zakupu sprzętu elektronicznego, sprzętu gospodarstwa domowego czy sfinansowania remontu mieszkania. Zasadniczo cel przeznaczenia środków jest dowolny, nie może być jednak związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kredyt konsumpcyjny może zostać udzielony w formie gotówkowej, czyli wypłacony w kasie banku, lub w bezgotówkowej, czyli w postaci przelewu na konto bankowe.

Polecane  Zdolność kredytowa. Czym jest i jak ją obliczyć?

Najczęściej spotykane kredyty konsumpcyjne to:

 • kredyt gotówkowy – jak sama nazwa wskazuje, wypłacany jest w gotówce. Zwykle bank udziela takiego kredytu bez zabezpieczeń, kredytobiorca nie jest zobowiązany do przedstawiania dokumentów dotyczących przeznaczenia uzyskanych środków,
 • kredyt w rachunku bieżącym – środki udostępniane są w ramach konta osobistego i podobnie jak w przypadku kredytu gotówkowego, można przeznaczyć je na dowolnie wybrany cel,
 • karta kredytowa – środki są dostępne w formie limitu kredytobiorcy na koncie kredytowym,
 • kredyt samochodowy – środki muszą zostać przeznaczone na zakup auta.

Kolejna grupa to kredyty hipoteczne. Pod tym terminem należy rozumieć zobowiązania długoterminowe o znaczniej wysokości – są one udzielane w celu zakupu mieszkania, domu lub działki budowlanej, a także w celu budowy domu. Kredyt hipoteczny zwykle zaciągany jest na kilkadziesiąt lat (np. 20-30 lat). Z uwagi na wielkość zobowiązania, kredytobiorcy muszą spełnić bardzo restrykcyjne warunki. Dotyczy to m.in. wysokości wkładu własnego czy posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej wyliczanej indywidualnie przez bank. Ubieganie się o kredyt hipoteczny z reguły jest też dość długą procedurą.

Przedstawiając rodzaje kredytów bankowych, nie można pominąć kredytów konsolidacyjnych. To specyficzny typ kredytu, którego celem jest ułatwienie zaciągniętych już wcześniej zobowiązań. Kredyt konsolidacyjny pozwala na regulacje pożyczek, innych kredytów, zadłużeń na karcie kredytowej oraz pozostałych zobowiązań, które są akceptowane przez dany bank. W ramach kredytu konsolidacyjnego określone zadłużenia łączone są w jedno, co finalnie prowadzi do zmniejszenia wysokości miesięcznych rat, co z kolei ułatwia spłatę wszystkich zobowiązań.

Polecane  Kredyty gotówkowe – czym się charakteryzują?

To oczywiście wciąż tylko niektóre z rodzajów kredytów, które możesz spotkać w instytucjach finansowych. W wybranym banku oferta może być nieco inna. Warto mieć to na uwadze, jeśli planujesz zaciągnięcie zobowiązania tego typu.

Źródła:

 1. https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/kredyty/kredyt-box-drawings-light-horizontal-co-to-jest-i-jakie-sa-jego-rodzaje/rpmb0gc
 2. https://www.bankier.pl/smart/rodzaje-kredytow-jakie-sa-rodzaje-kredytow-informacje
 3. https://www.bik.pl/poradnik-bik/rodzaje-kredytow
 4. https://www.totalmoney.pl/artykuly/rodzaje-kredytow-jakich-kredytow-udzielaja-banki